ไทย-ญี่ปุ่นจับมือพัฒนาเอสเอ็มอีไทยผ่านศูนย์ ITC

ไทยและญี่ปุ่นร่วมมือพัฒนาเอสเอ็มอีไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผ่านการตั้งศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เด็นโซ่นำหลักการ LASI กำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตมาแนะนำเอสเอ็มอี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม (ITC) และโครงการสาธิตการผลิตแบบ (LASI) โดยบริษัท เดนโซ่ ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล้วยน้ำไท และ กสอ.ยังลงนามความร่วมมือกับบริษัทญี่ปุ่น 2 บริษัท คือ โตโยบิสเนส เอ็นจิเนียริ่งคอร์ปอเรชั่นและบริษัท ไอสมาร์ท เทคโนโลยีส์ ในการนำเทคโนโลยีมาตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของคนและเครื่องจักร

นายซะโดะชิมะ กล่าวว่า ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีมานาน นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนไทยอย่างต่อเนื่องและถือเป็นชาติที่เข้ามาลงทุนไทยมากที่สุด ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นนำคณะนักธุรกิจ 600 คนเข้ามาดูลู่ทางการลงทุนในไทยและยังได้หารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับโครงการ Connected Industries และนอกจากการเปิดศูนย์ ITC แล้ว ทางกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ) จะร่วมกับไทยพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยต่อไปด้วย

นายอุตตม กล่าวว่า ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไทจะให้ความช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถปรับตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัลและพัฒนาผู้ประกอบการไทยตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และให้บริการในส่วนของ Co-Working Space การบริการเครื่องจักรกลางที่องค์กรขนาดใหญ่ให้ยืมมาให้บริการเอสเอ็มอีใช้งานได้ ซึ่ง 8 เดือนที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้ามารับบริการกว่า 3,800 ราย พัฒนาผลงานนวัตกรรมให้เอสเอ็มอีไปแล้วกว่า 100 ชิ้นงาน คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท และเตรียมขยายออกไปยังส่วนภูมิภาคผ่านศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง 11 แห่งของ กสอ. ศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมระดับจังหวัดอีก 64 จังหวัด รวมเป็น 76 จังหวัด ทุกศูนย์จะสามารถเปิดให้บริการภายในปี 2561 นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ขยายศูนย์ ITC ไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายไปในพื้นที่อื่น เพื่อส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0

นายคัทซึฮิโกะ ซุกิโตะ กรรมการบริหาร บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ เมืองคาริยะ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า เด่นโซ่ ใช้หลักการ LASI กำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตทั้งหมด และหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ Lean Automation System Integrator ที่มีศักยภาพของไทยผ่านโครงการนี้ โดยเชื่อว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม Automation ซึ่งเป็นแกนหลักของนโยบาย Thailand 4.0 ไปพร้อมกับการประสานแนวคิด Connected Industries

สำหรับศูนย์ ITC ได้จัดตั้งอาคาร Showcase ที่มีการจำลองระบบการผลิตเพื่อเรียนรู้หลักการกำจัดความสูญเปล่าและการออกแบบระบบการผลิตแบบ Lean Automation ประกอบด้วย หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ 7 ตัว เทคโนโลยีด้าน IoT รวมถึงเทคโนโลยีการจำลองเครื่องจักรและระบบการผลิต เพื่อใช้สำหรับเรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์พื้นฐานและการออกแบบระบบการผลิตแบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี ร่วมเปิดศูนย์ต้นคูณ (Ton Koon) ซึ่งบริษัทได้สร้างให้กับกสอ.ในฐานะที่เป็น Big Brother ช่วยพัฒนาเอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและในเดือนกรกฎาคมนี้บริษัทจะเปิดศูนย์ความร่วมมือและออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ Custom Solution Center ที่เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์.-สำนักข่าวไทย