เร่งตรวจคุณภาพวัคซีนพิษสุนัขบ้า ลดติดเชื้อสัตว์สู่คน

เร่งตรวจคุณภาพวัคซีนพิษสุนัขบ้า ลดติดเชื้อสัตว์สู่คน
กรมวิทย์ เร่งตรวจคุณภาพความแรง “วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์” คาดเสร็จภายในปี 61 ชี้ช่วยการติดโรคจากสัตว์สู่คน
ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.10 น.

ใกล้เข้าช่วงเดือนเม.ย.ของทุกปี ที่มักจะมีข่าวชาวบ้านถูกสุนัขกัด และติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในอดีตประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานใด ที่สามารถตรวจยืนยันคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์ ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศ ว่าสามารถป้องกันโรคได้จริง ต่อมาในปี 52 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขยายและเน้นการตรวจวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน จึงพัฒนาวิธีตรวจสอบความแรงของ “วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์” โดยใช้หลักเช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในคน คือ การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง แล้วฉีดเชื้อพิษสุนัขบ้าตามเข้าไป เพื่อดูว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในหนู สามารถป้องกันหนูป่วยเป็นโรคได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากที่ได้ปรับสภาวะและการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมของวิธีแล้ว จึงนำมาตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพความแรงในตัวอย่างวัคซีน 

      
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 55-58 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้วิจัยโดยตั้งโครงการสำรวจเก็บตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จากคลินิก สถานพยาบาลสัตว์ในกทม. เขตปริมณฑลและ 17 จังหวัดภาคเหนือ หลังจากได้ผลวิจัยแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า วัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ขึ้นทะเบียนและใช้ในประเทศทุกตำรับ มีประสิทธิภาพความแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการเก็บตัวอย่างวัคซีน จากบริษัทนำเข้าทุกบริษัทมาตรวจวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งถ้าสามารถตรวจสอบได้ครบทุกยี่ห้อ แล้วเสร็จในปี 2561 จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าสุนัขในประเทศ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการติดโรคจากสัตว์สู่คน. 

ขอบคุณข้อมูล จาก เดลินิวส์