เฝ้าระวัง 4 อาการทางใจ หลังน้ำลด

กรมสุขภาพจิต จัดแผนฟื้นฟูสุขภาพจิตหลังน้ำลด เฝ้าระวังผลกระทบทางจิตใจ 4 อาการโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประสบภัยที่ยังปรับตัวไม่ได้น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นรที่ภาคใต้เริ่มคลี่คลายขึ้น แต่ในช่วงที่น้ำลดนี้ อาจมีผู้ประสบภัยที่ยังปรับตัวได้ช้าหรือปรับตัวไม่ได้บางส่วนที่ต้องให้การดูแลต่อเนื่อง

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิต ได้จัดแผนฟื้นฟูสภาพจิตใจทุกแห่ง โดยส่งทีมแพทย์พยาบาลออกเยี่ยมบ้าน ตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะ 4 อาการ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ 1.อาการของโรคเครียดรุนแรงหรือโรคพีทีเอสดี (PTSD) 2. ความเครียดและวิตกกังวล 3.ภาวะซึมเศร้า และ 4ภาวะติดสุราหรือสารเสพติด หากพบจะให้ดูแลรักษาโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามจนกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ และที่รุนแรงที่เน้นหนักที่สุดคือการป้องกันการฆ่าตัวตาย ซึ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่น้ำท่วมทุกแห่ง ล่าสุดนี้ มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มีความเครียดระดับสูง มีอาการซึมเศร้า มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ต้องให้การดูแลต่อเนื่องทั้งหมด 187 คน โดยจะติดตามเยี่ยมเป็นระยะๆ คือ 2 สัปดาห์ 1 เดือน และ 3 เดือนจนกว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ด้านพญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา จ.สงขลา กล่าวว่า ในช่วงหลังน้ำลด 1-2 สัปดาห์นี้ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ได้วางแผนป้องกันปัญหาสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ตรัง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมควบคุมป้องโรคติดต่อทีมฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อม ตรวจคัดกรองความเครียดในชุมชน และในสถานพยาบาล หากพบจะให้การดูแลรักษาทันที และติดตามอาการต่อเนื่องจนกว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ และการให้ความรู้คำแนะนำประชาชนผ่านทางหอกระจายข่าว และอสม. โดยทั่วไปหลังประสบภัยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะปรับตัวได้ภายใน 1-3 เดือน

สำหรับลักษณะของ 4 อาการทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลด ได้แก่ 1. โรคเครียดรุนแรงหรือโรคพีทีเอสดี โดยทั่วไปจะพบได้หลังเกิดเหตุการณ์ 3-6 เดือน แต่บางคนอาจเกิดได้เร็วกว่า มีอาการคือ ฝันร้ายถึงเหตุการณ์บ่อยๆ รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมอีกครั้ง นอนไม่หลับ ไม่มีสมาธิ หากเกิดในเด็กเล็ก จะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง ทำให้ตัดสินใจไม่ดี ไม่มีสมาธิการเรียน 2.ความเครียดและวิตกกังวล จะมีอาการตื่นตระหนก มักมีมือสั่น ใจสั่น เหงื่อออก ปวดศีรษะบ่อยๆ ท้องอืด แน่นจุกเสียด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง นอนหลับยาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth