‘ออมสิน’แจงมีอำนาจเซ็นย้าย”พงศ์พร”พ้นผอ.พศ.

“ออมสิน”ลั่นเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจเซ็นย้าย หลัง”พงศ์พร” ทำหนังสือแย้งคำสั่งโยกพ้นผอ.พศ. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ทำหนังสือแย้งคำสั่ง

ถูกโอนย้ายให้มาเป็นผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ยังไม่เหห็นหนังสือตัวจริง และได้ทราบเรื่องนี้จากสื่อจึงต้องขอไปดูรายละเอียดก่อน อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ตนกำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ดังนั้นถือว่าตนเป็นผู้บังคับบัญชาของพ.ต.ท.พงศ์พร ส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็ค่อยไปว่ากัน ดังนั้นทั้งหมดนี้ถือเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องกำกับดูแลงาน และความเรียบร้อยของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อถามว่า หากพ.ต.ท.พงศ์พร จะฝืนไม่รับคำสั่ง ผู้บังคับบัญชา กระทำได้หรือไม่ นายออมสิน กล่าวว่า “ไม่รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคงไม่ได้ แต่ผมเอง ยังมีตรงไหน ที่ยังไม่ได้สั่งหรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจขอไปดูหนังสือให้ชัด เพราะหนังสือที่มีไปนั้นเดิมเป็นเรื่องที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือมาถึง เพื่อขอยืมตัวผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไปปฏิบัติหน้าที่  เป็นการชั่วคราว และผมในฐานะผู้บังคับบัญชา ก็ได้อนุมัติไปแต่เขาจะถือว่าผมยังไม่ได้สั่งให้เขาไปหรือเปล่า ผมก็ไม่ทราบ”นายออมสิน กล่าว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคำสั่งย้ายพ.ต.ท.พงศ์พร มีผลในวันที่ 29 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม นำเสนอเรื่องที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ขอรับโอนพ.ต.ท.พงศ์พร ไปดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และต่อมามีคำสั่ง ที่ 215/2560 เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ ให้พ.ต.ท.พงศ์พร ไปรับผิดชอบใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ซึ่งในท้ายคำสั่งลงนามโดยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย.เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews