ลดการดื่มที่เสี่ยงภัยได้มากที่สุด

การศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หนักไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนรวมทั้งนักศึกษา แต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลสามารถลดการดื่มที่เสี่ยงภัยได้มากที่สุด เธอหวังที่จะใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษาเหล่านี้เพื่อพัฒนาโมดูลการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับโครงการป้องกันแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเพื่อระบุถึงความเสี่ยงของการดื่ม

ในปริมาณมากและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ภาวะหมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรม การดื่มก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีแอลกอฮอล์มากขึ้น มีส่วนร่วมในการดื่มเกมและ “chugging” เพิ่มความเสี่ยงต่อการดับไฟ บทบาทที่ปัจจัยทางชีวภาพมีบทบาทต่อความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดับอาจเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการศึกษาที่ดีขึ้น แนะนำให้นักเรียนเดินผ่านประสบการณ์การดับไฟเพื่อปรับภาพให้มีความเสี่ยงมากกว่าสถิติที่ไม่สำคัญและใช้งานร่วมกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าการหมดกำลังไฟไม่ได้เป็นบรรทัดฐานในหมู่เพื่อนฝูงคือวิธีอื่นที่มุ่งเน้นเพื่อลดพฤติกรรม