ระบบนิเวศเดิมของแต่ละท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหนอนตัวแบนนิวกินีในไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่มีคนอาศัย ด้วยมีความเหมาะสมหลายด้านทั้งความชื้น และอาหารประเภทหอยและไส้เดือน ส่วนในเขตป่ายังไม่มีรายงานการพบเจอแต่อย่างใด
ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่พบหนอนตัวแบนนิวกินี สังเกตุได้จากลักษณะลำตัวแบนและเรียวยาว ปลายด้านหัวแหลมกว่าด้านท้ายลำตัว ด้านหลังมีสีน้ำตาลเข้มถึง

ดำ มีเส้นกลางลำตัวสีเหลืองอ่อนพาดยาวตลอดลำตัว ด้านท้องมีสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน ไม่แนะนำให้สัมพัสโดยตรง และไม่ฆ่าด้วยวิธีการสับตัวหนอน ด้วยจะให้เกิดการแบ่งตัวเป็น และเจริญเติบโตเป็นตัวที่สมบูรณ์ได้ภายในเวลา 2 สัปดาห์ ให้ใช้วิธีนำใส่ภาชนะแล้วโรยเกลือหรือน้ำเกลือเข้มข้นสูง หรือน้ำร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ก็สามารถฆ่าหนอนชนิดนี้ได้ทันที.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.