พัฒนาการมีการตอบสนองที่ลดลง

“ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มี proopagnosia พัฒนาการมีการตอบสนองที่ลดลงไม่เพียง แต่ต้องเผชิญกับพื้นที่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณร่างกายผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่ากรณีส่วนใหญ่ของการเกิด prosopagnosia พัฒนาการไม่ได้เกิดจากการขาดประสบการณ์กับใบหน้าในระหว่างการพัฒนา Duchaine อธิบาย “สาเหตุของโรคทางระบบประสาทที่กว้างขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้งสามประเภท”

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการขาดดุลในพื้นที่ใบหน้าพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณร่างกายอาจเกิดจากบริเวณเปลือกนอกที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างถูกต้องกล่าวคือพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องในระหว่างการพัฒนา