บอร์ดสปส.ใจดีเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น600บาทธ.ค.นี้ 

ผู้ประกันตน เฮ บอร์ด สปส. อนุมัติ เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท คาดได้ใช้ ธ.ค.นี้ แถมศึกษาเพิ่มจ่ายต่อเนื่อง 6 เดือนหลังออกจากงาน เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ว่า ที่ประชุมบอร์ดอนุมัติปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนเพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาท ต่อเดือน

ตั้งแต่ 0-6 ขวบ โดยให้กับบุตรทุกคน แต่ไม่เกิน 3 คน ซึ่งจากนี้จะต้องมีการร่างประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าเร็วที่สุดน่าจะให้สิทธิดังกล่าวได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้ แต่ช้าสุดก็น่าจะได้สิทธิภายใน 1 ม.ค. 2561 อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานตั้งใจจะให้เป็นของขวัญปีใหม่กับผู้ประกันตนอยู่แล้ว นพ.สุรเดช กล่าวว่า นอกจากนี้บอร์ดสปส.ยังให้มีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าหากผู้ประกันตนออกจากงานแล้วยังสามารถรับสิทธิดังกล่าวต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน จากปัจจุบันหากออกจากประกันสังคมก็จะยุติการรับเงินสงเคราะห์บุตรทันที ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้ประกันตนได้รับสิทธิดังกล่าว 1.2 ล้านคน คิดเป็นวงเงินที่ต้องจ่ายประมาณ 6 พันกว่าล้านบาทต่อปี เมื่อปรับเพิ่มเป็น 600 ต่อเดือนแล้วเงินที่สปส.จะต้องจ่ายก็เพิ่มขึ้นอีกเพียง 3.3 พันล้านบาทต่อปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews