‘ตม.มุกดาหาร’กวาดล้างอาชญากรรมช่วงสงกรานต์

ตม.มุกดาหาร ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนช่วงสงกรานต์  เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ ตม.จว.มุกดาหาร พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4 สตม. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561

บริเวณฝั่งขาออก จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ พ.ต.อ.โกเมน กล่าวว่า กิจกรรมได้มีพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ต่อประชาชน ประกอบด้วยกำลังพลจาก ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยทหารพรานที่ 2110 สถานีเรือมุกดาหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กองทัพเรือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการกระทำความผิด  ทั้งนี้ ยังได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร ผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 2 และ ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมแผ่นพับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับภาษาไทยและภาษาลาว รวมทั้งการแจกลูกอม และยาดม ให้แก่คนขับรถโดยสารระหว่างประเทศ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews