การปล่อยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากภัยแล้ง

ระดับน้ำที่มีอยู่ต่ำ RID ได้ออกขั้นตอนการจัดการน้ำโดยกล่าวว่าเขื่อนที่มีปริมาณน้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เต็มควรระมัดระวังในการปล่อยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากภัยแล้ง เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมักทนทุกข์ทรมานจากภาวะแห้งแล้งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ RID ยังเรียกร้องให้มีอ่างเก็บน้ำที่มีระดับต่ำกว่าร้อยละ 30 เพื่อจำหน่ายน้ำเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศและการเก็บรักษาระบบนิเวศเท่านั้น นายทองไพศาลยังเปิดเผยด้วยว่า RID ได้วางแผนโครงการชลประทานขนาดใหญ่หลายโครงการในทุกภูมิภาคเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง เขากล่าวว่าหลายโครงการได้ผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วและพร้อมที่จะเริ่มก่อสร้างภายในปีหน้ารวมทั้ง Watergate ของศรีสงครามในเลยและอ่างเก็บน้ำลำสะเก็ดในจังหวัดชัยภูมิ